Qui tắc 90 độ trong thế đánh gom bi Bida bạn biết chựa?

qui tắc 90 độ trong thế đánh gom bida

I. Kiến thức cơ bản về quy tắc 90 độ:
Quy tắc 90 độ có nghĩa là khi bi chủ chạm vào bi thứ (bi 2) mà không có ép phê retro (bi chủ không xoáy ngược lại) hoặc không có ép phê culê (bi chủ không xoáy tới) thì bi chủ sẽ dội ra 1 góc 90 độ so với đường đi của bi 2.


* Lưu ý:
– Ép phê ngang (xoáy ngang) của bi chủ, lực đánh mạnh hay nhẹ (tốc độ) của bi chủ không ảnh hưởng tới góc ra 90 độ.
– Để bi chủ không có ép phê retro khi chạm bi 2, nếu ở khoảng cách gần và lực đánh trung bình (hoặc khoảng cách xa, đánh mạnh) phải đánh ép phê số 1 (để đầu cơ dưới 1/2 bi chủ 1 chút). Nếu đánh nhẹ và trung bình thì phải đánh thấp cơ hơn nữa (ép phê số 2 – 3)


– Nếu bi chủ có ép phê retro khi va chạm thì góc ra sẽ lớn hơn 90 độ và ngược lại nếu bi chủ có ép phê culê khi va chạm thì góc ra sẽ nhỏ hơn 90 độ.


* Ví dụ minh họa về áp dụng quy tắc 90 độ khi đánh giò gà có góc lớn:


II. Áp dụng quy tắc 90 độ để đánh bi da gom bi trong một số trường hợp:
1. Áp dụng quy tắc 90 độ để đánh amocti tạo thế gom bi:
Đánh amocti là cú đánh mà bi chủ sau khi chạm dầy bi 2 sẽ lăn rất chậm nhằm mục đích khống chế bi chủ, gom bi 2. Xem hình minh họa bên dưới. (Lưu ý: Tất cả các trường hợp đều không sử dụng ép phê ngang)


2. Áp dụng qui tắc 90 độ kết hợp ép phê ngang (thuận hoặc nghịch) để tạo thế gom bi da:


3. Áp dụng qui tắc 90 độ kết hợp ép phê thuận/nghịch) trong carde gom bi da:


4. Hướng dẫn các bước ra cơ khi áp dụng qui tắc 90 độ để đánh gom bi
– Bước 1: Hình dung đường đi của bi 2 (đánh dày hay mỏng) để có thể đánh gom.
– Bước 2: Từ đường đi của bi 2, xác định góc ra của bi chủ sau khi chạm bi 2. Nếu đánh đúng qui tắc 90 độ (góc ra 90 độ) thì bi chủ khi chạm phải mất xoáy tới hoặc xoáy ngược. Nếu xác định góc ra bi chủ lớn hơn 90 độ thì bi chủ khi chạm phải còn xoáy ngược, nếu góc ra bi chủ nhỏ hơn 90 độ thì bi chủ khi chạm phải có xoáy tới.
– Bước 3: Xác định có nên để epphê thuận/nghịch thêm vào bi chủ hay không.
– Bước 4: Xác định lực cần đánh từ đó quyết định nên đánh bi chủ cao hay thấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *