Đầu cơ Bida

700,000.00 500,000.00

Sản phầm đầu cơ Kamui được đánh giá là tốt nhất hiện nay. Nhà máy sản xuất Kamui đặt tại Hiroshima, Nhật Bản. Đầu cơ lớp Kamui đươc sản xuất 100% từ da heo Nhật. Cùng qui trình sản xuất độc đáo, đầu cơ Kamui luôn duy trì độ xốp cao trong các lớp nén, giúp giữ lơ đặc biệt tốt.

Danh mục: