Category Archives: Tin Tức

Cơ Thủ Xavier Gretillat dạy 12 thế đánh 1 băng nổi tiếng thế giới

12 thế đánh huyền thoại bởi người nổi tiếng thế giới

Sau đây trang bida 98 sẽ minh họa cụ thể bằng hình ảnh rõ nét 12 thế đánh gom bi trong khu vực bàn ngắn (khu vực góc dậu) cho các bạn dể hình dung khi tập luyện. Tất cả các thế bi này do cao thủ bida phăng Châu Âu là Xavier Gretillat thực […]