Cơ Thủ Xavier Gretillat dạy 12 thế đánh 1 băng nổi tiếng thế giới

12 thế đánh huyền thoại bởi người nổi tiếng thế giới

Sau đây trang bida 98 sẽ minh họa cụ thể bằng hình ảnh rõ nét 12 thế đánh gom bi trong khu vực bàn ngắn (khu vực góc dậu) cho các bạn dể hình dung khi tập luyện.
Tất cả các thế bi này do cao thủ bida phăng Châu Âu là Xavier Gretillat thực hiện và đều sử dụng kỹ thuật đánh chết bi (đánh amocti) đẩy bi chủ chạm 1 băng, còn bi carde chạy không chạm băng, hoặc chạm 1 băng, 2 băng, 3 băng để hợp với bi đích và bi chủ thành thế gom bi.

Hướng dẫn cụ thể chi tiết 12 thế bi như sau

A. Bi chủ chạm 1 băng, bi carde chạm 3 băng

B. Bi chủ chạm 1 băng, bi carde chạm 2 băng

C. Bi chủ chạm 1 băng, bi carde không chạm băng hoặc chạm 1 băng

Mong rằng, với 12 thế đánh huyền thoại của cơ thủ nổi tiếng thế giới. Sẽ giúp bạn nhanh chân đạt đến thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *